Politika privatnosti Orange Panel

Orange Panel je vlasništvo kompanije Intelligence d.o.o. iz Beograda. Za sva dodatna pitanja ili informacije nas možete kontaktirati putem mejla: info@orangepanel.com ili dodatne informacije možete potražiti i na našem zvaničnom sajtu: www.intelligence.rs.

Poverljivost

Rad Orange Panel-a je usklađen sa zakonima i propisima o zaštiti podataka kao i sa načelima i uputstvima propisanih od strane ESOMAR asocijacije, najznačajnije asocijacije u oblasti istraživanja tržišta. Ni jedna informacija prikupljena prilikom registracije ili popunjavanja profila neće biti data bez Vašeg pristanka nikome van kompanije Intelligence, niti će biti korišćena u bilo koje druge svrhe osim u svrhu istraživanja.

Vaša saradnja i učešće u istraživanjima je dobrovoljna i u bilo kom trenutku možete da zatražite prekid iste, čime će Vaš korisnički profil biti izbrisan iz baze naših ispitanika.

Informacije koje se prikupljaju

Informacije prikupljamo prilikom registracije, popunjavanja profila i prilikom popunjavanja ankete. Prilikom registracije obavezno je da unesete Vaš e-mail i osnovne informacije. Nakon registracije na navedeni e-mail će Vam biti poslat verifikacioni link pomoću kog ćete aktivirati svoj profil. Posle aktivacije profila bićete u mogućnosti da se na isti i ulogujete. Vaša e-mail adresa nam je potrebna i kako bismo kasnije mogli da Vas pozivamo da popunjavate ankete čime stičete mogućnost da učestvujete u istraživanjima.

Popunjavanjem ostalih socio-demografskih podataka na Vašem profilu na Orange Panel-u bićemo u mogućnosti da Vaš profil uskladimo sa odgovarajućim zahtevima projekata istraživanja tržišta. Vaše lične podatke ćemo skladištiti u našoj bazi podataka kako bismo Vas angažovali kad god se Vaš profil podudari sa zahtevima uzorka određenog istraživanja.

Učestvovanjem u istraživanju, odnosno popunjavanjem ankete, dajete svoj pristanak da zadržimo, skladištimo, obrađujemo i koristimo informacije koje ste nam dostavili samo u svrhu istraživanja. U nekim istraživanjima mogu biti postavljena pitanja osetljive prirode, kao što su pitanja u vezi političkih stavova ili odnosa sa porodicom, i na ova pitanja imate pravo da ne date odgovor, već da ih preskočite.

Vaše lične podatke nećemo otkrivati našim klijentima, tako da oni neće moći da sa Vama direktno stupaju u kontakt. U slučaju da postoji potreba da Vas klijent direktno kontaktira, pre toga ćemo zatražiti Vašu saglasnost.

Maloletna lica

Preduzete su sve mere u našoj nadležnosti koje onemogućavaju registraciju maloletnih lica na Orange Panel i učestvovanje u bilo kom istraživanju bez saglasnosti roditelja/staratelja. Ipak, ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.

Kolačići

Svrha kolačića (Cookies) jeste da prati informacije o korisnicima sajta. Kolačići se skladište na hard disku korisnika i između ostalog služe za analizu performansi i rada sajta, kao i radi lakšeg logovanja na sajt. I Intelligence d.o.o. kao i njegovi klijenti i partneri zadržavaju pravo da koriste kolačiće, a registrovanjem na OrangePanel.com saglasni ste sa upotrebom kolačića.

Kolačići neće biti korišćeni u svrhu prikupljanja ličnih i prepoznatljivih informacija. Takođe, kolačići neće biti korišćeni za povezivanje odgovora koje ste dali prilikom popunjavanja ankete sa Vašim profilom.

Iako ćete uvek imati mogućnost da ne prihvatite korišćenje kolačića, postoji mogućnost da ukoliko ne prihvatite kolačiće, OrangePanel.com neće funkcionisati pravilno nakon što se ulogujete na svoj profil ili Vam neće biti dostupne sve opcije.

Bezbednost

Na panelu postoje bezbednosne mere koje sprečavaju zloupotrebu i menjanje informacija od strane trećih lica. Pristup Vašim informacijama imaju samo zaposleni koji će ih koristiti u svrhu analize podataka i skladištenja.

Neželjena pošta

Nećemo Vam slati neželjenu poštu, niti ćemo Vaše podatke dati trećim licima u tu svrhu.

Kontrola kvaliteta

U svrhu kontrole kvaliteta klijent na zahtev može pogledati određene ankete, ali u situacijama kada ispitanik može biti poznat klijentu, prvobitno će biti zatažena saglasnost od strane ispitanika.

Dopune i izmene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da izmenimo Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Redovno je pregledajte u cilju pravovremene obaveštenosti o podacima koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima ih eventualno pokazujemo. Ukoliko dođe do fizičkih izmena politike, o tome ćete biti obavešteni ovde, ili putem e-mail adrese. Vaš nastavak korišćenja panela i učestvovanje u istraživanju nakon izmena ove politike podrazumeva da prihvatate ove izmene.

Pravna napomena

Sva prava su zadržana. Zabranjeno je kopiranje, modifikacija ili zloupotreba svih materijala koji su dostupni na panelu.

Odricanje od garancija

Orange Panel ni u kom slučaju neće snositi odgovornost prema bilo kom licu za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili drugu posledičnu štetu nastalu korišćenjem panela, čak i ukoliko smo bili upozoreni na mogućnost takve štete.

Orange Panel takođe ne daje garanciju za druge sajtove kojima možete pristupiti sa panela niti odgovara za sadržaj tih sajtova. U obavezi ste da samostalno preduzmete mere opreza i da proverite da bilo šta što koristite ne sadrži viruse ili druge sadržaje koji Vam mogu naneti štetu.